HOITAJIEN SIJAISUUKSIA SAARENHOIVA KOTIHOIDOSSA JA SAARENVIREEN HOITO-OSASTOLLA

 Saarenvire hakee hoitajia  eri pituisiin sijaisuuksiin 15.6.2020 alkaen. Mahdollista, että sijaisuudet jatkuvat kesälomien ajan.

Hoitajilta edellytämme lähihoitajan tai perushoitajan tutkintoa sekä kokemusta hoitotyöstä.

Tehtäviin kuuluu asiakkaiden perushoidosta vastaaminen kuntouttavalla työotteella asiakkaan omia voimavaroja tukien. Työ on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn tiimin tukemana. Edellytämme sinulta sairaanhoidollista osaamista ja kykyä työskennellä muuttuvissa olosuhteissa. Työ on kaksivuorotyötä.

Saarenhoivoa kotihoidossa ajokortti välttämätön, oman auton käyttömahdollisuus luetaan eduksi. Myös osa-aikatyöstä kiinnostuneet otetaan huomioon.

 Palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINTES:n mukaan. Valitun on ennen työn aloittamista esitettävä rikosrekisterilain 6 pykälän 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus ja selvitys tartuntatautilain edellyttämien rokotusten voimassaolosta.

Hakemukset toimitetaan kirjallisena, www.saarenvire.fi sivujen kautta tai tai sähköpostin liitteenä osoittella: Tornion Sairaskotisäätiö sr, Saarenvire, Johtava hoitaja Anne Ollitervo, Pitkäkatu 7, 95400 Tornio tai anne.ollitervo@saarenvire.fi .

Hakemuksia ei palauteta. Hakemukseen pyydetään liittämään cv mutta ei todistusjäljennöksiä. Jos tutkintotodistuksia tai työtodistuksia ei ole saatavilla Saarenvireestä pyydetään ne esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä tai muutoin erikseen pyydettäessä.

Tuomo Hokkinen

Toimitusjohtaja

Hakeminen:

www.saarenvire.fi tai sähköpostilla anne.ollitervo@saarenvire.fi

Lisätietoja tehtävästä:

Johtava hoitaja Anne Ollitervo p. 040 184 3640 ja anne.ollitervo@saarenvire.fi