Kuntoutus jatkuu Saarenvireessä!

Koronavirus (Covid-19) on osoittautunut erityisen vaaralliseksi ikääntyneille ja monisairaille henkilöille. Meidän ensisijainen tavoitteemme on ehkäistä viruksen leviäminen Saarenvireessä ja Saarenkodissa asuviin ja hoidettavana oleviin asukkaisiin ja potilaisiin.

Olemme kesän aikana käynnistäneet uudelleen mahdollisuuden käydä tapaamassa Saarenvireessä ja palvelutalo Saarenkodissa asuvia läheisiä. Haluamme kuitenkin ehkäistä koronaviruksen leivämistä mahdollisimman tehokkaasti, joten olemme sopineet muutamista säännöistä tapaamisten toteuttamiseksi turvallisesti. Tapaamiset on sovittava etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa, tapaamiset järjestetään ensisijaisesti ulkona, tapaamisten kesto on rajattu 30 minuuttiin kerralla, tapaamisten aikana on käytettävä suu-nenäsuojusta ja kerrallaan voi käydä vain 1-2 vierasta.  Mikäli Teillä on tarvetta olla yhteydessä Saarenvireessä asuvaan tai hoidettavana olevaaan henkilöön pyydämme Teitä olemaan yhteydessä Saarenvireen hoito-osastolle p. 0400 138821.

Olemme nyt käynnistäneet sekä yksilö- että laitoskuntoutusten tarjoamisen! Mikäli haluatte varata ajan fysio- tai toimintaterapiaan tai jalkojenhoitoon voitte olla yhteydessä suoraan omaan terapeuttiinne tai vaihteeseen 016 2264400. Mikäli Teillä on maksusitoumus laitoskuntoutukseen voitte olla yhteydessä Sirkka Sihvoseen p. 044 7679021 tai vaihteeseen 016 2264400.

Toivomme asukkailta, muilta asiakkailta ja heidän läheisiltään ymmärrystä ja  yhteistyötä koronavirukselta suojatumiseksi päätettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kiitos, että autatte meitä pitämään asukkaamme ja työntekjämme turvassa.

Pekka Ruuskanen                                Tuomo Hokkinen

Ylilääkäri                                                 Toimitusjohtaja