Suojautuminen koronaviruksen varalta Saarenvireessä

Koronavirus (Covid-19) on osoittautunut erityisen vaaralliseksi ikääntyneille ja monisairaille henkilöille. Meidän ensisijainen tavoitteemme on ehkäistä viruksen leviäminen Saarenvireessä ja Saarenkodissa asuviin ja hoidettavana oleviin asukkaisiin ja potilaisiin.

Valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti kaikki ulkopuolisten henkilöiden vierailut Saarenvireessä on kielletty. Mikäli Teillä on tarvetta olla yhteydessä Saarenvireessä asuvaan tai hoidettavana olevaaan henkilöön pyydämme Teitä olemaan yhteydessä Saarenvireen hoito-osastolle p. 0400 138821.

Kaikki ulkopuolisten asiakkaiden ryhmämuotoiset toiminnat ja avokuntoutukset Saarenvireessä on keskeytetty toistaiseksi.

Vierailut Palvelutalo Saarenkodin asukkaiden luona on myös kielletty.

Rajoitustoimet ovat voimassa toistaiseksi, rajoitustoimien mahdollisesta  muuttamisesta tiedotetaan erikseen.

Toivomme asukkailta, muilta asiakkailta ja heidän läheisiltään ymmärrystä ja  yhteistyötä näiden toimenpiteiden suhteen. Kiitos, että autatte meitä pitämään asukkaamme ja työntekjämme turvassa.

Pekka Ruuskanen                                Tuomo Hokkinen

Ylilääkäri                                                 Toimitusjohtaja