Sirkka lotta kuntoutus

Lottakuntoutus

Lotta tehtävissä toimineilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea kuntoutusta avo- tai laitosmuotoisena Lotta Svärd Säätiön kautta. Lotilla on myös mahdollisuus hakea avustuksia. Sosiaaliohjaajamme avustavat hakemuksien teossa.

 

Kuntoutushakemuksen-ohje-2023.pdf (lottasaatio.fi)

Kuntoutushakemus-2023.pdf (lottasaatio.fi)

Avustushakemuksen-ohje-2023.pdf (lottasaatio.fi)

Avustushakemus-2023.pdf (lottasaatio.fi)

Lisätietoja palvelusta

Marika Kokkonen

sosiaaliohjaaja, veteraanien ja lottien kuntoutusasiat

Anu Vasama

sosiaaliohjaaja, sotainvalidien neuvontapalvelu