kotona-asumisen-tuki

Sotainvalidien ja veteraanien neuvonta

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalideja, heidän puolisoitaan ja leskiään kotona selviytymisessä avustamalla ja ohjaamalla heitä kaikkien niiden palvelujen käyttäjäksi, joihin he sotilasvammalain nojalla ovat oikeutettuja. Palvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK- joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Sotainvalidien ja -veteraanien palvelut ovat Valtiokonttorin kustantamaa.

Asunnonmuutostöiden osalta teemme yhteistyötä vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa. Avustamme myös veteraaneja ja lottia mm. kuntoutushakemusten täyttämisessä.

Soita tai tule käymään, teemme myös kotikäyntejä!

Lisätietoja palvelusta

Marika Kokkonen

sosiaaliohjaaja, veteraanien ja lottien kuntoutusasiat

Anu Vasama

sosiaaliohjaaja, sotainvalidien neuvontapalvelu