Tietoa meistä

Saarenvireen, Saarenkodin ja Saarenhelmen toiminnasta vastaa ja toimintaa hallinnoi Tornion Sairaskotisäätiö sr. Säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 12.2.1985 ja säätiön perustajina olivat Tornion kaupunki, Sotainvalidien Veljesliiton Tornionseudun osasto ry (nykyisin Tornion Sotainvalidit ry) ja Tornion Rintamaveteraanit ry.

Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, vuoden 2014 alusta alkaen Tornion kaupunki nimeää kaikki hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluvat v. 2022 Arto Liikamaa (puheenjohtaja), Nina Juusola (varapuheenjohtaja), Markku Salmi Sauli Hyöppinen, Arvi Isonikkilä, Vilho Auniola, Risto Välimaa ja Jouko Lahdenperä. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat talouspäällikkö Anne Harri (esittelijä ja sihteeri) sekä ylilääkäri Pekka Ruuskanen.

Tornion Sairaskotisäätiön hallitus on vahvistanut säätiölle strategian, johon sisältyy säätiön toiminta-ajatus, arvot ja visio vuodelle 2022. Tornion Sairaskotisäätiön tulevaisuuden suurin haaste on sopeuttaa toiminta tulevaan asiakaskunnan muuttumiseen. Sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien määrä vähenee voimakkaasti vuosittain mikä luo mahdollisuuden tarjota palveluja myös muille asiakasryhmille.

Toiminta-ajatus

Tornion Sairaskotisäätiö aloitti toimintansa 1990 ja on yksi koko maan kattavista sotainvalidien ja sotiemme veteraanien kuntoutus- ja hoitolaitoksista. Alkuperäisen toiminta-ajatuksemme mukaisesti tuotamme edelleenkin laitoshoito-, kuntoutus asumis- ja kotona selviytymistä tukevia palveluja sotainvalideille, muille sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen sekä resurssien salliessa myös muille asiakkaille.

Sotiemme veteraanien määrän vähentyessä muiden asiakasryhmien osuus kasvaa. Emme kuitenkaan ole unohtaneet alkuperäisiä asiakkaitamme. Palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä teemme yhteistyötä sidosryhmien, erityisesti alueen julkisen sektorin kanssa.

Toiminnassamme korostuvat asiakkaasta välittäminen, kunnioittaminen ja tasapuolinen kohtelu. Haluamme säilyttää Saarenvireen kodikkaana ja viihtyisänä ympäristönä. Henkilökuntamme, jokainen yksilönä ja kaikki yhdessä, kehitämme ja muutamme toimintaamme tulevaisuuden näkymät ja vaatimukset huomioiden. Tarjoamamme palvelut ovat asiakkaillemme vaikuttavia, laadukkaita ja hyödyllisiä.

Visio v. 2021 – 2023

Saarenvire on Länsi-Lapin johtava, nykyaikainen, monipuolisesti kuntoutus, liikunta-, hoito- ja asumispalveluja eri-ikäisille asiakkaille ja erilaisille kohderyhmille tarjoava hoito- ja kuntoutuslaitos. Saarenvireen palvelut toteutetaan osana julkisen sektorin palveluja.

Saarenvire on alueen ikääntyvien laadukas ja monipuolinen kuntoutuksen, hoidon ja neuvonnan keskus.