Tietoa meistä

Saarenvireen, Saarenkodin ja Saarenhelmen toiminnasta vastaa ja toimintaa hallinnoi Tornion Sairaskotisäätiö sr. Säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 12.2.1985 ja säätiön perustajina olivat Tornion kaupunki, Sotainvalidien Veljesliiton Tornionseudun osasto ry (nykyisin Tornion Sotainvalidit ry) ja Tornion Rintamaveteraanit ry.

Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, vuoden 2014 alusta alkaen Tornion kaupunki nimeää kaikki hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluvat v. 2024 Pertti Pirttimaa (puheenjohtaja), Olavi Stoor (varapuheenjohtaja), Nina Juusola, Helena Pekkala, Toini Kärenlampi, Seppo Husa, Risto Välimaa ja Markku Salmi. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja Marja Kivekäs (esittelijä ja sihteeri), talouspäällikkö Anne Harri sekä johtava hoitaja Elina Alaviippola.

Tornion Sairaskotisäätiön hallitus on vahvistanut säätiölle strategian, johon sisältyy säätiön toiminta-ajatus, arvot ja visio vuodelle 2024. Tornion Sairaskotisäätiön tulevaisuuden suurin haaste on sopeuttaa toiminta tulevaan asiakaskunnan muuttumiseen. Sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien määrä vähenee voimakkaasti vuosittain mikä luo mahdollisuuden tarjota palveluja myös muille asiakasryhmille.

_G_11263

Toiminta-ajatus

Tornion Sairaskotisäätiö aloitti toimintansa 1990 ja on yksi sotainvalidien ja sotiemme veteraanien kuntoutus- ja hoitolaitoksista. Alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti tuotamme edelleenkin laitoshoito-, kuntoutus-, asumis- ja kotona selviytymistä tukevia palveluja sotainvalideille, muille sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Sen lisäksi tuotamme näitä palveluja myös muille ikäihmisille ja vammaisasiakkaille. Lisäksi avopalveluja tuotetaan laajasti eri asiakasryhmille. Sotiemme veteraanien määrän vähentyessä muiden asiakasryhmien osuus kasvaa. Emme kuitenkaan ole unohtaneet alkuperäisiä asiakkaitamme.

Palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä teemme yhteistyötä sidosryhmien, erityisesti alueen kuntien, Lapin hyvinvointialueen, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Toiminnassamme korostuvat asiakkaasta välittäminen, kunnioittaminen ja tasapuolinen kohtelu. Haluamme säilyttää Saarenvireen kodikkaana ja viihtyisänä ympäristönä. Henkilökuntamme, jokainen yksilönä ja kaikki yhdessä, kehitämme ja muutamme toimintaamme tulevaisuuden näkymät ja vaatimukset huomioiden. Tarjoamamme palvelut ovat asiakkaillemme vaikuttavia, laadukkaita ja hyödyllisiä.

Visio v. 2023 – 2025

Saarenvire on Länsi-Lapin johtava ja monipuolinen kuntoutus-, liikunta-, hoiva- ja asumispalveluja eri-ikäisille asiakkaille ja erilaisille kohderyhmille tarjoava moniammatillinen hoito- ja kuntoutusyksikkö. Saarenvire on itsenäinen, mutta tuottaa kuntoutus- ja hoivapalveluja osana julkisen sektorin palveluja palvelusopimusten pohjalta. Saarenvire on alueen laadukas ja monipuolinen ikäihmisten ja työikäisten kuntoutuksen, hoidon ja neuvonnan osaamiskeskus.