Sotiemme Veteraanien palvelut

Lisätietoja palvelusta

Anu Vasama

sosiaaliohjaaja, sotainvalidien neuvontapalvelu

Marika Kokkonen

sosiaaliohjaaja, veteraanien ja lottien kuntoutusasiat

Iida Suunta

vs. kuntoutuksen vastuuhenkilö, toimintaterapeutti, apuvälineneuvonta

Sotiemme Veteraanien kuntoutuspalvelut

Saarenvire järjestää kuntoutusta sotiemme veteraaneille mm. laitos-, avo-, tai päiväkuntoutuksena. Veteraanit hakeutuvat kuntoutukseen Lapin hyvinvointialueen kautta. Sotainvalideille kuntoutuksen myöntää valtiokonttori. Lottatehtävissä toimineet hakevat kuntoutuksen Lotta Svärd säätiön kautta.

Saarenvireen sosiaaliohjaajat avustavat tarvittaessa hakemuksien täyttämisessä

Sotainvalidien ja -veteraanien neuvontapalvelut

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalideja, heidän puolisoitaan ja leskiään kotona selviytymisessä avustamalla ja ohjaamalla heitä kaikkien niiden palvelujen käyttäjiksi, joihin he sotilasvammalain nojalla ovat oikeutettuja. Palvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK- joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Asunnonmuutostöiden osalta teemme yhteistyötä vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa. Avustamme myös veteraaneja ja lottia mm. kuntoutushakemusten täyttämisessä.

Soita tai tule käymään, teemme myös kotikäyntejä!

Katso myös muut palvelumme

Pitopalvelu

Kotilounaspalvelu

Lounas

Sotiemme Veteraanien palvelut

Ateriapalvelut

Saarenvireessä nautittuna tai mukaan haettuna

Fysio- ja toimintaterapiaa sekä jalkahoitoa kotiin tuotuna

Myös asiakkaan kotona

Henkilökohtainen apu

Palvelusetelillä tai itsemaksavana

Kotihoitoa ja siivousta palvelusetelillä

Tornion kaupungin palvelusetelituottaja

Kodinhoitopalveluja itsemaksavalle

Kotiapua, kodinhoitoa ja kotisairaanhoitoa

Palvelutalo Saarenkoti

Tuettua itsenäistä asumista

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelusetelillä tai maksusitoumuksella

Jalkahoito

Hoidetut hyvinvoivat jalat

Allas- ja kuntosaliryhmät

Liikunnan iloa hyvässä seurassa

Lokomat kävelyterapia

Tehokasta kävelykuntoutusta robotiikalla

Toimintaterapia

Kuntoutusta kaiken ikäisille

Fysioterapia

Lähetteellä tai ilman

Laitoskuntoutus

Moniammatillinen lääkinnällinen kuntoutus