_G_10201-1

Sotiemme Veteraanien palvelut

Sotiemme Veteraanien kuntoutuspalvelut

Saarenvire järjestää kuntoutusta sotiemme veteraaneille mm. laitos-, avo-, päiväkuntoutuksena sekä kotikäynteinä. Veteraanit hakeutuvat kuntoutukseen Lapin hyvinvointialueen kautta. Sotainvalideille kuntoutuksen myöntää valtiokonttori. Lottatehtävissä toimineet hakevat kuntoutuksen Lotta Svärd säätiön kautta.

Saarenvireen sosiaaliohjaajat avustavat tarvittaessa hakemuksien täyttämisessä.

Sotainvalidien ja -veteraanien neuvontapalvelut

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea sotainvalideja, heidän puolisoitaan ja leskiään kotona selviytymisessä avustamalla ja ohjaamalla heitä kaikkien niiden palvelujen käyttäjiksi, joihin he sotilasvammalain nojalla ovat oikeutettuja. Palvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK- joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Asunnonmuutostöiden osalta teemme yhteistyötä vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa. Avustamme myös veteraaneja ja lottia mm. kuntoutushakemusten täyttämisessä.

Soita tai tule käymään, teemme myös kotikäyntejä!

Lisätietoja palvelusta

Anu Vasama

sosiaaliohjaaja, sotainvalidien neuvontapalvelu

Marika Kokkonen

sosiaaliohjaaja, veteraanien ja lottien kuntoutusasiat

Iida Suunta

vs. kuntoutuksen vastuuhenkilö, toimintaterapeutti