Tietoturvaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Päivitetty viimeksi 23.11.2022

1. Rekisterinpitäjä

Tornion Sairaskotisäätiö sr
Y-tunnus 0726794-7
Pitkäkatu 7
95400 Tornio
www.saarenvire.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Marja Kivekäs
0400 955 178
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Tornion Sairaskotisäätiö sr:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietotietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:
asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
asiakaskirjeet ja tiedotteet
markkinointi
asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
analysointi, mittaaminen ja tilastointi
muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rooli yrityksessä
yrityksen yhteystiedot, kuten yrityksen nimi ja osoitetiedot
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakapalautteet ja yhteydenotot
tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovutetan eteenpäin, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Henkilötietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä rekisteripuhdistuksissa.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

10. Tarkastusoikeus

HetiL 29 §:n mukaanrekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään keskevia tietoja suoramainontaa, etämyynti ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mieleipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

Yleiset käyttö- ja sopimusehdot
Tornion Sairaskotisäätiö sr pyrkii varmistamaan, että sivustolla olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta sivusto ja sen sisätltö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Www-palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.

Tekijänoikeus
Palvelujen sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Tornion Sairaskotisäätiö sr:lle lukuunottamatta niitä aineistoja, joissa lähde on erikseen mainittu.

Vastuunrajoitus
Tornion Sairaskotisäätiö sr ei vastaa millää tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät tämän www-sivuston sisältöön tai niiltä ladattuun sisältään. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia.

Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (“cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennettun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta silloin verkkopalvelun toiminallisuus saattaa heikentyä ja osa palvelun toiminallisuuksista ei välttämättä toimi ollenkaan. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.

Google Analytics
Sivustolla on käytössä Google Analytics -käyttäjäraportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoini, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista. Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen eväseestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia kirjoituksia. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennuosalla.

Facebook
Käytämme Facebook pikseliä sivustollamme tunnistaaksemme kohdeyleisömme paremmin ja tarjotaksemme siten heille paremman käyttökokemuksen Facebookissa. Lisää Facebook pikselistä voi käydä lukemassa täältä. (https://fi-fi.facebook.com/business/help/742478679120153).

Mitä evästeet eli cookiet ovat?
Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa internetsivustolla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee vierilunsa aikana sivustolla. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.

Ovatko evästeet haitallisia?
Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tia netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivä myöskään mahdollista käyttäjä kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Kuinka voit hallita evästeitä?
Voit hallita ja /tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudetaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin suvustolla olevia palveluja ja toimintoja.