Koronavirus (Covid-19) on osoittautunut erityisen vaaralliseksi ikääntyneille ja monisairaille henkilöille. Meidän ensisijainen tavoitteemme on ehkäistä viruksen leviäminen Saarenvireessä ja Saarenkodissa asuviin ja hoidettavana oleviin asukkaisiin ja potilaisiin. Valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti kaikki ulkopuolisten henkilöiden vierailut Saarenvireessä on kielletty. Mikäli Teillä on tarvetta olla yhteydessä Saarenvireessä asuvaan tai hoidettavana olevaaan henkilöön pyydämme Teitä olemaan…

Lue lisää