Koronavirus (Covid-19) on osoittautunut erityisen vaaralliseksi ikääntyneille ja monisairaille henkilöille. Meidän ensisijainen tavoitteemme on ehkäistä viruksen leviäminen Saarenvireessä ja Saarenkodissa asuviin ja hoidettavana oleviin asukkaisiin ja potilaisiin. Olemme kesän aikana käynnistäneet uudelleen mahdollisuuden käydä tapaamassa Saarenvireessä ja palvelutalo Saarenkodissa asuvia läheisiä. Haluamme kuitenkin ehkäistä koronaviruksen leivämistä mahdollisimman tehokkaasti, joten olemme sopineet muutamista säännöistä tapaamisten toteuttamiseksi…

Lue lisää