Koronavirus (Covid-19) on osoittautunut erityisen vaaralliseksi ikääntyneille ja monisairaille henkilöille. Meidän ensisijainen tavoitteemme on ehkäistä viruksen leviäminen Saarenvireessä ja Saarenkodissa asuviin ja hoidettavana oleviin asukkaisiin ja potilaisiin. Koronaviruksen leviäminen Suomessa ja Ruotsissa tapahtuu tällä hetkellä nopeasti ja tilanne muuttuu päivittäin. Arvioimme Saarenvireen suojautumistoimenpiteitä jatkuvasti ja tiedotamme niistä välittömästi tilanteen muututtua. Olemme päättäneet tiukentaa omaisten vierailuja…

Lue lisää